Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7422 e49f 500
Reposted frommoai moai viathe-devil the-devil
7422 e49f 500
Reposted frommoai moai viathe-devil the-devil
2842 340a 500

221bitssmallerontheoutside:

awwww-cute:

My friend raises baby big cats for a zoo overseas. This is one of her rescued cheetah cubs

LOOK AT THE LEETLE EYE LASHES

Reposted frommonikerd monikerd viathe-devil the-devil
1819 0431
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaro-koko ro-koko
2774 307b 500
Reposted fromkattrina kattrina viaarrependimento arrependimento
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaherbatkowa herbatkowa
Jesteśmy jak ścięte kwiaty. Wyglądamy na żywych, a jednak jesteśmy martwi.
— Mój pamiętnik (via ta-inna-ze-skrzypcami)
Reposted fromwronia wronia viaArgoiris Argoiris
4309 cb62 500
Reposted fromkjuik kjuik viaginger-gato ginger-gato
1027 6910
Reposted fromarkaron arkaron viamywonderland mywonderland
3544 7679 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt vianotnow notnow
Reposted frombiru biru viaszlugtime szlugtime
0003 52db
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaasiek1231 asiek1231
5004 535f 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viafrestyle frestyle
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viate-quiero te-quiero
Niczego bardziej nie potrzebuję, jak wiary w siebie.
— :)
Reposted fromzxcvxx zxcvxx viamuminek muminek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl