Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4309 cb62 500
Reposted fromkjuik kjuik viaginger-gato ginger-gato
1027 6910
Reposted fromarkaron arkaron viamywonderland mywonderland
3544 7679 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt vianotnow notnow
Reposted frombiru biru viaszlugtime szlugtime
0003 52db
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaasiek1231 asiek1231
5004 535f 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viafrestyle frestyle
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viate-quiero te-quiero
Niczego bardziej nie potrzebuję, jak wiary w siebie.
— :)
Reposted fromzxcvxx zxcvxx viamuminek muminek
Reposted frommayamar mayamar viathesmajl thesmajl
2108 bb5d
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viacoffeebitch coffeebitch

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromnjmortensen njmortensen viainvincible invincible
6830 62d3 500
Reposted fromMenski Menski viascorpix scorpix
Miłość poznaje się po tym, że czyjegoś głosu pragniesz bardziej, niż ciszy.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromrol rol viafollowed followed
0745 a38a
Reposted fromblueinsane blueinsane viaa-antimatter a-antimatter
Ogólnie to chyba chodzi o to, że po prostu boje się momentu, w którym stwierdzisz, że jestem taka nieidealna, że mam tyle wad, niedoskonałości, cechy które Cie denerwują. Że bez make up'u wyglądam brzydko i właściwie to niczym nie powalam. Że dookoła jest tyle świetnych, mądrych, ambitnych i do tego pięknych, seksownych dziewczyn, które pewnie mógłbyś mieć. Że po prostu zawsze będzie ktoś lepszy, ładniejszy, mądrzejszy, ciekawszy, seksowniejszy, zgrabniejszy. A ja zupełnie nie mam sił ani predyspozycji żeby z tym/nimi walczyć.

— anonnymus
Reposted fromheart2heart heart2heart viaEvowe Evowe
4002 d9d9
Reposted fromwestwood westwood viaautodestrukcja autodestrukcja
7580 d96d
Reposted fromdailylife dailylife vianiewiastqa niewiastqa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl